dissabte, 7 de juny de 2008

Visc a la ciutat dels 2 dies, sobrevisc a Barcelona!


L'Ajuntament de Barcelona, governat per presumptes forces progressistes i d'esquerres, fa anys que arrossega un conflicte laboral al si dels seus treballadors de l'empresa publica de transport metropolitans. Concretament, el conflicte dels i les conductores d'autobusos de TMB en defensa dels 2 dies de descans setmanal. Fa mesos que degut a la forta pressió a la qual estaven sotmesos aquest col·lectiu de treballadors/es, les mobilitzacions es van fer paleses, i van desembocar en un seguit de jornades de vaga. Gràcies a aquestes vagues, i al suport que part important del teixit social de la ciutat va mostrar amb els i les afectades, l'ajuntament, per via de l'empresa municipal, va haver de claudicar i negociar un nou conveni on entre d'altres coses, es contemplin els 2 dies de descans setmanal que exigien, per tal de poder conciliar vida laboral i personal.

Aquesta és la Barcelona on sobreviuen més de 3000 treballadors i treballadores de l'empresa publica municipal. Aquesta és la Barcelona que no deixa que els treballadors i treballadores pateixin en solitari les injustícies socials, i que rep la solidaritat dels veïnat quan detecta aquesta injustícia.

Aquesta és la Barcelona on sobrevivim!